🇻🇳Tiếng Việt

Tổng quan về hệ sinh thái

Có thể tìm thấy tổng quan nhanh về hệ sinh thái Acala / Karura tại đây.

Cập nhật và phát triển

Cập nhật các phát triển trong hệ sinh thái Acala / Karura có thể được tìm thấy tại đây.

Mint aUSD và Liquid Staking và LPing

Mint aUSD và Liquid Staking và Cung cấp thanh khoản. Bạn có thể tìm thấy bản demo cho Mint aUSD và Liquid Staking và Cung cấp thanh khoản tại đây.

Chuyển khoản XCM và hoàn trả aUSD Vault

Bạn có thể tìm thấy bản demo của XCM Transfer và cách hoàn trả aUSD Vault tại đây.

Hướng dẫn sử dụng Subwallet

Nhóm SubWallet thảo luận về ví + Demo cách SubWallet hoạt động trên Acala / Karura có thể tìm thấy tại đây.

Hỏi đáp cộng đồng.

Bạn có thể tìm thấy video dành cho Cộng đồng Hỏi và Đáp tại đây.

Last updated